HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Anh Khoa Co., Ltd có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ khách hàng liên quan đến giao dịch và dịch vụ của chúng tôi. Khi phát sinh khiếu nại, chúng tôi đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy và hợp tác. Vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng khiếu nại về hàng hóa, dịch vụ của Anh Khoa qua các hình thức

- Tổng đài: 028.38562460 và gặp bộ phận tư vấn sản phẩm

- Gửi khiếu nại

Bước 2: Xử lý thông tin và giải quyết khiếu nại

- Ban quản trị sẽ tiếp nhận thông tin và chuyển đến Bộ phận chăm sóc khách hàng

- Tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại, chúng tôi sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ Khách hàng để giải quyết.

Bước 3: Thông báo đến khách hàng

- Bộ phận chăm sóc khách hàng chịu trách nhiệm giải quyết nhanh chóng và trả lời kết quả giải quyết trên cơ sở chính sách mà công ty đã công bố trong thời gian 07 ngày làm việc.


Anh Khoa Co., Ltd tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Khách hàng.