CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

(Theo điều 68 đến Điều 73 Nghị Định 52/2013/NĐ-CP)

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

- Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Anh Khoa không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

- Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Khi quý khách hàng đăng ký hoặc liên hệ với chúng tôi tại www.anhkhoa.com.vn

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

* Tên người liên hệ cá nhân hoặc công ty

* Số điện thoại

* Email

* Địa chỉ liên hệ

* Thông tin công ty, hoặc cơ quan

* Địa chỉ của đơn vị sử dụng.

* Nhu cầu sử dụng hàng hóa của khách hàng.

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau:

- Dự kiến giao hàng, lắp đặt sử dụng.

- Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng.

- Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm.

- Tư vấn và cung cấp dịch vụ qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của khách hàng.

- Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin quý khách cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng.

- Chi tiết thông tin liên hệ của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ nhưng vì lý do bảo mật, quý khách không thể yêu cầu thông tin đó từ chúng tôi. Tuy nhiên, quý khách có thể kiểm tra thông tin đó bằng cách liên hệ với chúng tôi.

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

- Chúng tôi có thể chia sẻ tên, số điện thoại và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh để có thể giao hàng cho quý khách.

- Khi quý khách đăng điền thông tin cần liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để trao đổi và gửi các thông tin cần thiết đến quý khách.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Anh Khoa sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu nhập hoặc khi Khánh hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

- Chúng tôi rất quan tâm đến quyền riêng tư của quý khách hàng khi quý khách sử dụng những dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng hiểu rằng quý khách sẽ rất quan tâm đến việc những thông tin mà quý khách cung cấp cho chúng tôi có được bảo mật an toàn hay không. Và chúng tôi luôn muốn quý khách sẽ thật yên tâm và tin tưởng khi tham gia các dịch vụ của chúng tôi.

- Chúng tôi tạo ra chính sách bảo mật này để chứng minh cho cam kết về sự an toàn bảo mật với quý khách. Qua Chính sách bảo mật thông tin này, chúng tôi muốn quý khách hiểu được về việc chúng tôi thu thập thông tin khách hàng, việc sử dụng và chia sẽ thông tin cũng như việc bảo mật thông khách hàng của chúng tôi.