LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VÀ CHUYỂN GIAO

Trong quá trình thực hiện cung cấp và lắp đặt thiết bị, chúng tôi sẽ cử nhân viên lên phương án tổ chức hướng dẫn sử dụng các thiết bị một cách kỹ lưỡng và dễ dàng nhất để bên thụ hưởng nắm rõ cách sử dụng và bảo quản đúng cách nhằm đảm bảo độ bền an toàn của thiết bị.

Việc hướng dẫn sử dụng có chương trình và nội dung sau:

- Giới thiệu tổng quát về trang thiết bị y tế.

- Giới thiệu cụ thể về cách thức quy tắc vận hành cơ bản thiết bị cung cấp.

- Giới thiệu chi tiết chức năng và các phím chức năng của từng loại máy cụ thể.

- Các bước sử dụng và vận hành. Để người sử dụng có thể thường xuyên xem lại các bước sử dụng chúng tôi có làm bảng liệt kê các bước thao tác vận hành thiết bị được in và ép plastic nhựa trắng gắn sẵn bên hông máy.

- Hướng dẫn các bước vận hành bằng cách thao tác cụ thể .

- Hướng dẫn cách bảo dưỡng vệ sinh máy và cách sử dụng an toàn.

- Theo dõi người sử dụng thao tác trực tiếp trên máy theo các bước hướng dẫn đã chỉ dẫn.

- Trả lời các câu hỏi thắc mắc của người sử dụng trong quá trình thao tác thực hành.

- Cách hiệu chỉnh, sửa chữa một vài hư hỏng nhỏ trong quá trình sử dụng.

- Hướng dẩn đào tạo về các chế độ bảo dưỡng và quy định về bảo dưỡng thiết bị.

- Truyền đạt kinh nghiệm vận hành thiết bị và nêu lên các điểm vận hành sai mà người sử dụng rất dễ bị mắc phải và cách khắc phục

- Chuyển giao tài liệu hướng dẫn sử dụng và các tài liệu khác có liên quan cho đơn vị sử dụng.

- Thông báo số điện thọai di động, điện thoại, số fax của công ty và của bộ phận kỹ thuật cho người sử dụng để thông báo khi có sự cố