Điều khoản chung

- Website https://www.anhkhoa.com.vn thuộc sở hữu của Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế Anh Khoa.

- Các điều khoản sử dụng được soạn thảo dựa trên hệ thống văn bản Pháp luật hiện hành

- www.anhkhoa.com.vn do Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế Anh Khoa triển khai giới thiệu các sản phẩm và các hoạt động sự kiện của công ty

- Tổ chức, cá nhân (khách hàng) liên hệ tại www.anhkhoa.com.vn trên cơ sở tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của hai bên phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam

- Hàng hóa, sản phẩm dịch vụ tham gia giao dịch trên www.anhkhoa.com.vn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đạt chứng nhận về các tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật và không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật