Hệ thống monitor trung tâm cho Vista 120 Drager

Email

Model: Vista 120 central station Thể loại: Hệ thống monitor trung tâm

Hệ Thống Theo Dõi Trung Tâm Vista 120 (CMS) dễ sử dụng giúp bạn theo dõi tập trung các sinh hiệu của tối đa 64 bệnh nhân được kết nối với màn hình theo dõi tại giường bệnh Vista 120/Vista 120 S. Hệ thống giám sát trung tâm này sắp xếp thông suốt quy trình công việc cho các bác sĩ, đồng thời đảm bảo an toàn cho bệnh nhân một cách đáng kể.

Tính năng kỹ thuật

  • Màn hình LCD widescreen 19” hoặc 22”.
  • Kết nối được với 32 monitor Vista 120 tại đầu giường với 1 màn hình và 64 monitor với 2 màn hình.
  • Có 3 mức độ cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh.
  • Theo dõi và lưu trữ dữ liệu toàn cảnh 72 giờ.
  • In dữ liệu bệnh nhân qua máy in mạng hoặc có thể lưu ở dạng file PDF để xem ngay trên máy.