Monitor theo dõi gây mê Drager

Email

Model: VAMOS/VAMOS PLUS Thể loại: Monitor theo dõi gây mê

  • Vamos và Vamos Plus có khả năng mở rộng cho phép bạn chọn giải pháp theo dõi khí trong thời điểm hiện tại đồng thời vẫn duy trì các tùy chọn giúp bạn nâng cấp mở rộng trong tương lai.
  • Không chỉ theo dõi CO2 và SpO2, bạn có thể mở rộng khả năng theo dõi tất cả năm chất gây mê thông thường và N2O.

Tính năng kỹ thuật

  • Monitor theo dõi khí mê cho phép theo dõi: CO2 , N2O, 5 loại khí mê.
  • Màn hình điện phát quang hổ phách độ phân giải cao với góc nhìn rộng cả chiều dọc lẫn chiều ngang, kích thước 5”.
  • Hiển thị trên màn hình đồ thị dạng sóng khí CO2.
  • Hiển thị bằng con số:
  1. Nồng độ thở vào (Fi) cho các khí CO2, N2O và khí mê đang được sử dụng (Vamos) hoặc tự nhận dạng khí mê (Vamos plus).
  2. Nồng độ cuối kỳ thở ra (Fet) cho các khí CO2, N2O và khí mê đang được sử dụng (Vamos) hoặc tự nhận dạng khí mê (Vamos plus)