Máy Gây Mê Giúp Thở Drager

Email

Model: Primus® Thể loại: Máy Gây Mê Giúp Thở

  • Gây mê dòng thấp, dòng tối thiểu
  • Điều chỉnh lưu lượng khí sạch, trộn khí bằng kĩ thuật điện tử số.
  • Tích hợp bộ hiển thị hiệu quả sử dụng khí sạch khi gây mê dòng thấp.
  • Tích hợp bộ sưởi ấm đường thở.
  • Tích hợp môđun theo dõi và tự động nhận dạng khí mê, nồng độ thở vào, thở ra của khí mê, N2O và CO2

Tính năng kỹ thuật

  • Máy thở theo công nghệ Piston điều khiển bằng điện, không tiêu thụ khí nén hay ôxy.
  • Các mode thở: Manual, Spont, VCV, PCV; (Tùy chọn: PS, SIMV/PS, SIPPV/PS, thông khí cao cấp Auto Flow)
  • Ắc quy dự phòng sử dụng tối đa trong 90 phút.
  • Tùy chọn thêm :

+ Thở điều khiển thể tích ngẵt quãng đồng thì (SIMV), với hỗ trợ áp

lực (PS)

+ Thở điều khiển áp lực ngắt quãng đồng thì, với hỗ trợ áp lực (PS)

+ Thở hỗ trợ áp lực (Pressure Support (PS))

+ Thở tự nhiên với áp lực được hỗ trợ (Press. Support CPAP)

+ Volume AF (Volume Mode AutoFlow)