MÁY GÂY MÊ GIÚP THỞ Drager

Email

Model: PERSEUS A500 Thể loại: Máy Gây Mê Giúp Thở

  • Gây mê dòng thấp, dòng tối thiểu.
  • Điều chỉnh lưu lượng khí sạch, trộn khí bằng kĩ thuật điện tử số.
  • Tích hợp bộ hiển thị hiệu quả sử dụng khí sạch khi gây mê dòng thấp.
  • Tích hợp bộ sưởi ấm đường thở.
  • Tích hợp môđun theo dõi và tự động nhận dạng khí mê. 

Tính năng kỹ thuật

  • Máy thở theo công nghệ Tuabin vận hành điện, độ chính xác cao.
  • Các mode thở: MManual/Spontaneous, PC-CMV, PC-BIPAP, VC-CMV, VC-SIMV, VC-CMV/SIMV/AutoFlow ( Chọn thêm: PAP/PS, PC-BIPAP/PS, VC- SIMV/AF/PS, VC-SIMV/PS, PC- APRV).
  • Công nghệ dự đoán nồng độ oxy và khí mê trong gây mê dòng thấp, tối thiểu.
  • Ắc quy dự phòng sử dụng tối đa 150 phút.
  • Màn hình cảm ứng 15,3".