Linea Drager

Email

Model: Linea Thể loại: Hệ thống treo tường

Kết hợp sự linh hoạt và tính kinh tế, cung cấp đầy đủ các đầu ra khí y tế, điện, các giải pháp CNTT, và thậm chí các tùy chọn chiếu sáng ngay trên đầu giường bệnh, sử dụng cho các ứng dụng chung và ứng dụng chuyên biệt.

Tính năng kỹ thuật