Lồng Ấp Trẻ Sơ Sinh Drager

Email

Model: Isolette 8000 plus Thể loại: Lồng Ấp Trẻ Sơ Sinh

 

Tính năng kỹ thuật

  • Hệ thống Thermoregulation tiên tiến giúp giữ cho em bé trong một môi
  • trường ổn định
  • Kangaroo Care mode cho phép người chăm sóc trẻ tiếp xúc da-kề-da trong
  • với báo động tối thiểu và theo dõi nhiệt độ liên tục.
  • Các thức thao tác tiên tiến:

- Cửa thao tác kép lớn

- Cửa truy cập ở đầu và cuối giường

- Vòm chụp có thể tháo được

  • Tùy chọn:

- Kiểm soát độ ẩm.

- Điều chỉnh độ cao giường

- Cân sơ sinh tích hợp

- Kiểm soát nồng độ ôxy.