Hệ thống monitor Trung tâm Drager

Email

Model: Infinity CentralStation Wide Thể loại: Hệ thống monitor trung tâm

Infinity CentralStation Wide cung cấp sự kiện và thông tin đầy đủ trong vòng hai giờ đồng hồ. Đối với những nhu cầu theo dõi phức tạp hơn, hãy chọn khả năng mở rộng, lựa chọn có thể cung cấp sự kiện và thông tin đầy đủ lên tới 120 giờ, với bộ nhớ liên tục lên tới 16 dạng sóng, cùng với 1000 lần loạn nhịp tim hoặc sự kiện cảnh báo của từng bệnh nhân. Thước nẹp điện tâm đồ, kèm theo trong bộ thiết bị, giúp việc phân tích được dễ dàng hơn.

Tính năng kỹ thuật

  • Cho phép kết nối tối đa 32 monitor đầu giường với 02 màn hình hiển thị. Lựa chọn kiểu kết nối LAN hoặc không dây với các monitor đầu giường.
  • Có thể nâng cấp để hiển thị các số liệu xét nghiệm, thông tin máy thở và hô hấp.
  • Cho phép lưu trữ đến 16 dạng sóng và 1000 cảnh báo hoặc loạn nhịp. Lưu trữ được ít nhất 2 giờ (Tùy chọn 72 giờ) thông tin toàn cảnh (Full and Event Disclosure).
  • Sử dụng phương thức truyền thông dữ liệu theo tiêu chuẩn HL7 thông dụng.