GIẢI PHÁP MONITOR Drager

Email

Model: IACS Thể loại: Monitor đầu giường

Thay đổi quy trình lâm sàng. Màn hình theo dõi đa thông số tích hợp với máy trạm đạt tiêu chuẩn y tế có nối mạng, hiển thị sinh hiệu theo thời gian thực, cho phép truy cập hệ thống lâm sàng của bệnh viện và các ứng dụng quản lý dữ liệu để cung cấp thông tin toàn diện về bệnh nhân và các công cụ phân tích mạnh mẽ tại điểm chăm sóc.

Tính năng kỹ thuật

  • Giải pháp kết nối toàn bộ cho phép một màn hình duy nhất theo dõi bệnh nhân trong suốt quá trình chăm sóc để giảm thiểu khả năng xảy ra sự cố trong quá trình vận chuyển.

 

  • Có khả năng kết nối và đồng bộ các thông số máy gây mê, máy giúp thở, lồng ấp vận chuyển sơ sinh lên 01 màn hình hiển thị.

 

  • Cho phép theo dõi bệnh nhân liên tục xuyên suốt các khoa phòng có vai trò như monitor đầu giường.

 

  • Kiểm soát các thông số và báo động thời gian thực liên tục ở cả giường bệnh và lúc vận chuyển trong bệnh viện thông qua kết nối Wifi với hệ thống monitor trung tâm.

 

  • Thiết kế bao gồm monitor theo dõi bệnh nhân M540 độc lập kết nối với màn hình cockpit Infinity® C500 (17 inch) hoặc Infinity® C700 (20 inch).

 

  • Giao diện trực quan dễ điều khiển, hỗ trợ trích xuất dữ liệu lập bệnh án điện tử.