Giải pháp Nâng Bệnh nhân Tích hợp Drager

Email

Model: Guldmann Patient Lifter Thể loại: Hệ thống nâng Bệnh nhân tích hợp

Tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn và giảm rủi ro cho tất cả những người có liên quan, đồng thời cải thiện chất lượng chăm sóc bệnh nhân với giải pháp nâng bệnh nhân tiết kiệm chi phí, và phụ thuộc vào hệ thống cung ứng y tế.

 

Tương thích với hệ thống nâng bệnh nhân Guldmann, một nhãn hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực này, Giải pháp Nâng Bệnh nhân Tích hợp mới của chúng tôi giúp bạn sử dụng khả năng hiện có của hệ thống treo Dräger để nâng bệnh nhân một cách thoải mái và an toàn mà không cần lắp đặt hệ thống ray trên trần tốn kém.

Tính năng kỹ thuật