Ống nội soi Olympus

Email

Model: GIF-1TH190 Thể loại: Nội soi dạ dày

  • Chất lượng hình ảnh HD nổi bật, chân thực
  • Hình ảnh băng hẹp hẹp mạnh hơn, mạnh hơn
  • Thiết kế mỏng và khả năng trị liệu,với đường kính kênh dụng cụ 3,7mm

Tính năng kỹ thuật

  • Hổ trợ cho hình ảnh ở bước sóng ngắn  Bộ nối 1 chạm “ One touch” chống thấm nước .
  • Chất lượng hình ảnh HDTV
  • Khả năng tập trung gần
  • Có tia nước phụ
  • Thiết kế ống soi mỏng và có khả năng điều trị cao, kênh dụng cụ đường khính rộng 3.7 mm