Máy giúp thở sơ sinh có chức năng thở cao tầng HFO Drager

Email

Model: Babylog VN600/VN800 Thể loại: Máy giúp thở sơ sinh có chức năng thở cao tầng HFO

Model cao cấp nhất của dòng máy thở chuyên dụng cho trẻ sơ sinh.

Tính năng kỹ thuật

  • Màn hình TFT cảm ứng 15.6” (18.3" với BabylogVN800).
  • Đầy đủ các mode thở hiện đại: PC-CMV/AC/SIMV, PC-PSV, SPN-CPAP/PS, SPN-CPAP/VS, SPN-PPS.
    Mode thở cao cấp: PC-APRV, PC-HFO, PC-MMV.
  • Thông khí đảm bảo thể tích (VG, VG + HFO) giúp ổn định thể tích trong thông khí áp lực cho sơ sinh.
  • Thông khí bù ống tự động (ATC).
  • Lựa chọn được kiểu thông khí: IV và NIV.
  • Tích hợp liệu pháp điều trị oxy, theo dõi EtCO2.
  • Biểu đồ phổi thông minh giúp chọn thời điểm cai thở phù hợp.