Máy giúp thở sơ sinh có chức năng thở cao tầng HFO Drager

Email

Model: Babylog VN500 Thể loại: Máy giúp thở sơ sinh có chức năng thở cao tầng HFO

Model cao cấp nhất của dòng máy thở chuyên dụng cho trẻ sơ sinh

Tính năng kỹ thuật

  • Màn hình TFT cảm ứng kích thước 17”.
  • Đầy đủ các mode thở hiện đại: PC-CMV, PC-AC, PC-SIMV, PC-PSV,
  • SPN-CPAP/PS , SPN-CPAP/VS, SPN-PPS.
  • Các tính năng cao cấp: PC-APRV, PC-HFO, PC-MMV.
  • Thông khí đảm bảo thể tích (VG, VG + HFO) giúp ổn định thể tích trong thông khí áp lực cho sơ sinh
  • Thông khí bù ống tự động (Automatic Tube Compensation).
  • Lựa chọn được kiểu thông khí: Xâm nhập và không xâm nhập
  • Tích hợp liệu pháp điều trị Oxy, theo dõi etCO2
  • Biểu đồ phổi thông minh giúp chọn thời điểm cai thở phù hợp