Trụ cấp khí treo trần Agila Drager

Email

Model: Agila Thể loại: Hệ thống treo trần

Nâng cao hiệu quả và tính linh hoạt cho quy trình công việc tại bất kỳ phòng phẫu thuật, phòng chăm sóc đặc biệt, hoặc phòng chăm sóc tích cực nào nhờ Trụ khí treo trần dạng mô đun.

Tính năng kỹ thuật