Tin tức - CÁC THIẾT BỊ Y TẾ

1. Tôi có thể vận hành lại thiết bị y tế cũ của mình không?


Hoàn cảnh hiện tại của Đức cực kỳ biến động do COVID-19 và sự phát triển của đại dịch. Là công ty dẫn đầu trên toàn cầu với nguyên tắc chỉ đạo "Công nghệ dành cho Cuộc sống", sức khỏe con người là ưu tiên hàng đầu của Dräger. Các sản phẩm và dịch vụ của Dräger nhằm mục đích bảo vệ, hỗ trợ và cứu mạng con người. Trong hoàn cảnh này, Dräger càng muốn thể hiện triết lý này bằng những nỗ lực hết mình.


Dräger sẵn sàng cho vận hành lại thiết bị y tế cũ không còn hoạt động của bạn. Tuy nhiên, Dräger xin làm rõ rằng chúng tôi chỉ có thể thực hiện kiểm tra chức năng của thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất, và Dräger không chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo trì, thay thế phụ tùng hay các hành động khác được thực hiện trước khi nghiệm thu bàn giao. Việc sửa chữa hoặc thay thế phụ tùng không đúng cách có thể dẫn đến thiệt hại hoặc hư hỏng thiết bị ngoài dự kiến.


2. Công ty bạn có đưa ra hướng dẫn lâm sàng về cách điều trị bệnh nhân COVID-19 không?


Dräger không cung cấp hướng dẫn lâm sàng.

Vui lòng tham khảo danh sách các tổ chức và cơ quan trong phần liên kết để biết thêm thông tin, phương pháp thực hành tốt nhất và hướng dẫn lâm sàng.