Sự kiện - THỞ OXY CAO TẦN (High Frequency Oscillatory Ventilation - HFOV)

💡 BẠN CÓ BIẾT


Thở oxy cao tần (High Frequency Oscillatory Ventilation - HFOV) là một phương thức thở đã được sử dụng trong lâm sàng hơn 30 năm. Tại nhiều bệnh viện trên thế giới, thở cao tần không những là một trong những chiến lược cứu sống phổ biến mà ngày càng được thiết lập như một phương pháp thông khí đầu tiên cho các bệnh về hô hấp.


HFOV được sử dụng để điều trị thành công các bệnh như suy hô hấp, viêm phổi, hội chứng hít phân su, tăng huyết áp phổi kéo dài ở trẻ sơ sinh và hiện tượng phổi giảm sản và nhẹ nhàng hơn so với thông khí thông thường.


Để biết thêm về lý thuyết, ứng dụng lâm sàng và cơ chế hoạt động của HFOV, hãy xem Webinar sau đây, được tổ chức bởi Dräger và Giáo sư Giovanni Vento.


Dräger