Tin tức - GIAO HÀNG VÀ DỊCH VỤ

1. Khi nào thì tôi nhận được đơn hàng của tôi? Thời gian giao hàng có thay đổi không?

Dräger sẽ tiếp tục giao sản phẩm và cung cấp dịch vụ chừng nào có thể. Dräger đang phối hợp với các cơ quan chức năng để có thể tiếp tục hoạt động ngay cả trong điều kiện khó khăn. Vì vậy, Dräger đã tăng công suất sản xuất, đồng thời khuyến khích các đồng nghiệp tại cơ sở tiến hành lắp đặt cần thiết với mức độ ưu tiên cao nhất.


2. Liệu Dräger vẫn có thể cung cấp sản phẩm chứ?


Trong phạm vi khả năng của Dräger và tùy thuộc vào các đơn hàng chính thức, Dräger sẽ tiếp tục cố gắng cung cấp các sản phẩm của Dräger là thiết bị bảo vệ cá nhân và chăm sóc y tế. Vì vậy, Dräger đã tăng công suất sản xuất cùng với toàn bộ chuỗi giá trị cũng như các nhà cung cấp liên quan, đồng thời thực hiện nhiều biện pháp tổ chức khác nhau để bảo vệ nhân viên của Dräger theo cách tốt nhất có thể và duy trì khả năng hoạt động của công ty. Tất nhiên các bạn sẽ hiểu điều này, mặc dù Dräger đã hết sức nỗ lực nhưng không phải lúc nào Dräger cũng đáp ứng được ngay và trực tiếp nhu cầu đang tăng theo cấp số nhân.


3. Dräger vẫn thực hiện hướng dẫn về thiết bị chứ?


Dräger chỉ đào tạo những người dùng chủ chốt và tránh tụ tập các nhóm đông người khi cung cấp hướng dẫn về thiết bị để bảo vệ nhân viên của Dräger.


4. Một nhân viên của chúng tôi đã có xét nghiệm dương tính với corona và đã tiếp xúc với Dräger. Vậy tôi nên làm gì?


Nếu một nhân viên của bạn có xét nghiệm dương tính với COVID-19 mà đã tiếp xúc với kỹ thuật viên bảo trì của Dräger, vui lòng thông báo cho đầu mối liên hệ của bạn tại Dräger ngay lập tức để Dräger có thể thực hiện các biện pháp cần thiết.


5. Dräger sẽ vẫn duy trì dịch vụ bảo dưỡng chứ?


Dräger sẽ vẫn duy trì dịch vụ bảo dưỡng chừng nào có thể và ưu tiên bảo dưỡng chức năng cho các sản phẩm và dịch vụ của Dräger. Chủ yếu tập trung vào sửa chữa, các hoạt động thường ngày sẽ mang tính thứ yếu. Tất nhiên sự an toàn của khách hàng, bệnh nhân và nhân viên cũng rất quan trọng đối với Dräger để Dräger có thể đáp ứng được trách nhiệm xã hội của mình.


6. Tôi có thể hoãn cuộc hẹn kiểm tra và bảo dưỡng theo hợp đồng để tránh tiếp xúc thêm không?


Tất nhiên, Dräger tôn trọng mong muốn của bạn và sẽ hoãn cuộc hẹn kiểm tra và bảo dưỡng đã lên lịch thực hiện tại cơ sở của bạn miễn là bạn thấy cần thiết. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng, điều này sẽ không dẫn đến việc trì hoãn nghĩa vụ thanh toán tiền công theo hợp đồng của bạn và nghĩa vụ pháp lý của bạn vẫn không thay đổi (ví dụ theo Chỉ thị Thiết bị Y tế).


Dräger sẽ thực hiện các cuộc kiểm tra đã bị hoãn sau, hoặc thực hiện theo các lần kiểm tra như đã thỏa thuận trong hợp đồng ngay khi bạn cho Dräger biết nên tiếp tục công việc như đã thỏa thuận trong hợp đồng. Tuy nhiên, về khía cạnh này, Dräger mong bạn hiểu rằng, có thể sẽ có chậm trễ sau khi Dräger tiếp tục lại công việc bị hoãn.


Tuy nhiên, rất tiếc, một lần nữa chúng tôi phải làm rõ rằng, trong những hoàn cảnh này, Dräger không thể chịu trách nhiệm hay có trách nhiệm pháp lý cho các lỗi, khiếm khuyết hay hư hỏng do không thực hiện bảo trì hoặc kiểm tra, và Dräger có thể tính phí cho công việc phát sinh cần thiết.