Sự kiện - Dräger ra mắt thế hệ Mới Evita V600 và V800

Đột phá để khác biệt

Dựa trên những hiểu biết của về thông khí nhân tạo, chúng tôi dùng điều tốt nhất để hỗ trợ bạn tối đa tại nơi chăm sóc bệnh nhân trong khoa NICU.


Mỗi lá phổi đều khác nhau và máy thở cần được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu của từng bệnh nhân. Hãy để bạn được hỗ trợ bởi thiết bị bảo vệ phổi đã được chứng minh của chúng tôi.


Trong tháng 9 vừa qua, Dräger Việt Nam đã ra mắt dòng sản phẩm máy thở thế hệ mới Evita V600 và V800 với những cải tiến đầy đủ tính năng hiệu quả cao dành cho cả trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn. Ở Dòng sản phẩm mới có bộ công cụ điều trị thông khí bảo vệ phổi được cá nhân hóa và vận hành trực quan với màn hình bằng kính cực lớn.


Thông tin chi tiết sản phẩm

Evita V600:

Tại đây


Evita V800:

Tại đây


Theo nguồn tin DRÄGER GLOBAL