Sự kiện - Đột phá mới trong kỹ thuật thông khí sơ sinh bảo vệ phổi cùng Babylog VN600 và VN800

∗ Đột phá để khác biệt

Dựa trên những hiểu biết của về thông khí nhân tạo, chúng tôi dùng điều tốt nhất để hỗ trợ bạn tối đa tại nơi chăm sóc bệnh nhân trong khoa NICU.


∗ Đột phá trong thông khí

Phổi và não của trẻ sinh non cực kỳ nhạy cảm và cần được thông khí chính xác. Chúng tôi mong muốn giảm thiểu việc hít thở và tối ưu hóa sự thoải mái - cho phép các bệnh nhân bé nhỏ của bạn phát triển một cách an toàn. Hãy để bạn được hỗ trợ bởi thiết bị bảo vệ phổi đã được chứng minh của chúng tôi. Thế hệ Babylog mới.


Với vai trò "Chuyên Gia Chăm Sóc Tích Cực", mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn cải thiện kết quả trong giờ vàng, đường vận chuyển và thời gian nằm tại NICU của trẻ sơ sinh. Chúng tôi hướng tới mục tiêu giúp bạn giảm số lượng các biến chứng hô hấp và tử vong có thể phòng ngừa bằng cách hỗ trợ các bệnh viện cung cấp chương trình chăm sóc bảo vệ và môi trường thích hợp với những yêu cầu của trẻ. Tìm hiểu thêm về cải tiến mới nhất của chúng tôi nhằm hỗ trợ chăm sóc bảo vệ phổi và não ở trẻ sơ sinh.


∗ Chi tiết thông tin sản phẩm:

Tại đâyNguồn DRÄGER VIỆT NAM