Tin tức - [Update] Dräger giai đoạn bùng phát dịch bệnh do Virus Corona gây ra

Với sự bùng phát dịch bệnh do virus corona gây ra ở nhiều nơi trên thế giới, Dräger tin rằng trách nhiệm của chúng tôi là hỗ trợ các bệnh viện và người dân đang cần thiết bị an toàn để đối mặt với thách thức toàn cầu này.


Trên trang này, chúng tôi muốn giải đáp những câu hỏi thường gặp nhất và chia sẻ với các bạn thông tin về ứng dụng và sản phẩm về cách sử dụng, làm sạch và khử khuẩn các thiết bị bảo vệ an toàn và thiết bị y tế của Dräger.


* Những câu hỏi thường gặp:

1. Câu hỏi chung

2. Các thiết bị y tế

3. Giao hàng và dịch vụ


* Các liên kết liên quan

Hướng dẫn lâm sàng từ các Tổ chức Quốc tế

+ WHO: Technical Guidance & Information Center (Updated Regularly)

+ ESICM: Best Practices & Information Center (Updated Regularly)

+ APSF: Information & Resource Center (Updated Regularly)

+ ESA: Information & Resource Center (Updated Regularly)

+ ANZICS: COVID-19 Guidelines (Version 1: March 16, 2020)

+ ASA: Guidelines for anaesthetists (Updated Regularly)


Other links

+ WHO Information about Coronavirus disease


Dräger